วิธีการชำระเงิน

โปรดทำความเข้าใจก่อนโอนเงิน!!!
"เรียนลูกค้า หากท่านได้รับอีเมลนี้ " (อย่าพึ่งโอนเงิน) จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันสินค้าอีกครั้ง
เรื่องที่ควรทราบ...!!!

**รับประกันสินค้า7วันหลังจากที่ได้รับสินค้า
-สินค้าบกพร่อง ชำรุดเสียหายให้แจ้งทางร้านทันทีเมื่อได้รับสินค้า
-สินค้าที่ซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้กรุณาติดต่อทางร้านแล้วจัดส่งกลับโดยด่วน ทางร้านสามารถเปลื่ยนไซส์ 
เปลี่ยนแบบให้ได้ แต่คุณลูกค้าต้องนำเงินใส่ซองหรือกล่องพัสดุกลับมาให้ทางร้าน 50 บาท 
เพื่อเป็นค่าส่งกลับ (สินค้าที่ส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพปกติเหมือนเดิม)
 
อัตราค่าจัดส่ง
-สินค้า 1 รายการ คิดค่าส่ง 50 บาท
-สินค้า 2 รายการ คิดค่าส่ง 60 บาท
-สินค้า 3 รายการ คิดค่าส่ง 70 บาท
-สินค้า 4 รายการ คิดค่าส่ง 80 บาท
-สินค้า 5 รายการ คิดค่าส่ง 90 บาท
*6-11 รายการจัดส่งฟรีContact us --->